PORADÍME VÁM
Po—Pá: 9:00—18:00
So: 8:30-12:00
Doprava zdarma od 3 000 Kč

Reklamace, reklamační řád

Pro reklamace, vrácení zboží ve 14 denní lhůtě či výměnu zboží použijte prosím jednotný formulář a spolu se zbožím jej zašlete na doručovací adresu:

Water Element - Vodácké centrum (sport. areál U Hrocha)
Veslařská ulice (u mostu přes řeku)
624 00 Brno

Uvědomujeme si, že vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc, k čemuž nám mj. dopomáhají i naše zcela nadstandardní vztahy s klíčovými dodavateli.

Postup uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace doporučujeme uplatnit následující postup:

  1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. V případě vady uveďte závadu co nejpodrobněji, případně můžete připojit nákres.
  2. Uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
  4. Protokol doporučujeme vložit do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme, z důvodu urychlení komunikace, přiložit kopii daňového dokladu - faktury.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

O výsledku reklamace Vás budeme informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka:

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta:

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Poškození zboží vlivem častého používání:

Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Podmínky záruky:

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží:

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

K reklamačnímu řízení bude přijato jen takové zboží, které bude čisté, tak aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny. Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, pro e-mailovou komunikaci k reklamacím je vyhrazen e-mail info@lodak.cz.

Reklamační pokyny:

Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na reklamačním e-mailu: info@lodak.cz s přiložením vyplněného reklamačního protokolu.

Reklamované zboží posílejte nejlépe s vyplněným formulářem na adresu:

Water Element - Vodácké centrum (sport. areál U Hrocha)
Veslařská ulice (u mostu přes řeku)
624 00 Brno

Po obdržení výše uvedených skutečností, zahájíme reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Budeme Vás o rozhodnutí o reklamaci informovat nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření od dodavatele. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vrácení peněz

Abyste nákupem na www.lodak.cz nepodstupovali vůbec žádné riziko, nabízíme vám záruku na vrácení peněz. Tuto záruku Vám poskytujeme, protože víme, že nakupování přes internet je méně dokonalé a Vy si nemůžete zboží pořádně prohlédnout. Tím pádem může lehčeji dojít k tomu, že si objednáte něco jiného, než jste si při zadání objednávky představovali.

Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit. Částka zaplacená za zboží při převzetí Vám bude neprodleně zaslána zpět. Musí být však splněny následující podmínky:

a) Zboží musí být zabaleno neporušené v originálním obalu.

b) Zásilka musí být odeslána zpět do 14 dní po obdržení.

c) Zboží nesmí být zjevně použito ani poškozeno, na tyto výrobky se již vrácení peněz nevztahuje.

d) Zásilky dobírkou nebudou přijaty.